Prekinio ženklo apsauga

Privatumo politika

2HD Lashes® yra registruotas vardas, saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Šiame tinklapyje esanti santrumpa ir logotipas yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Jei nenurodyta kitaip, tinklalapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso 2HD Lashes®, todėl be jos išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklalapį ar bet kurią jo dalį, bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas ar kitaip perdirbti, bei naudoti bet kokia forma ar būdu.

Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklalapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, autorių teisių apsaugos bei reklamos principams.

2hd-lashes.lt svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir el.pašto adresą). Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.